Miljö

Stort miljöfokus på Gate:01

Gate:01 är byggt med många smarta miljölösningar redan från start, men under de senaste åren har vi byggt om och förbättrat fastigheten i rask takt med ny och modern teknik, vilket gjort huset extremt klimatsmart.

45 000 klimatsmarta kvadratmeter

När Gate:01 byggdes var det redan då långt före sin tid med många smarta miljölösningar. Den mest innovativa och spännande lösningen var kanske användandet av den grundvattenreservoar som ligger under huset, en sk akvifer (se separat text längre ner). Men för att uppnå en hållbar miljöutveckling är det viktigt att kontinuerligt arbeta med förbättringar av energiprestanda, och här har det skett mycket de senaste åren på Gate:01. Bland annat har akvifer-anläggningen moderniserats och ventilationens spillvärme återvinns numera med nya effektiva värmeväxlare. Husets elradiatorer är också utbytta mot vattenburen värme. Och all el till huset kommer numera enbart från vindkraft. Det senaste året har vi också bytt hela glastaket i huset, ett stort projekt som har många fördelar. Förutom att de nya glasen är väldigt energieffektiva och inte läcker ut så mycket värme, så blir också inomhusklimatet jämnare och behagligare året runt.

Nedan kan du se några bilder från det omfattande glasprojektet.

Miljöcertifierat? Excellent!

Tack vare husets miljömässiga fördelar var Gate:01 tidigare klassificerat Very good enligt internationella miljöcertifieringen BREEAM, vilket var väldigt högt för ett befintligt hus. Men vårt arbete med att förbättra bland annat husets miljöteknik och bytet av det stora glastaket har gett resultat, och fastigheten har nu fått den ännu högre Excellent-klassningen. Vi är fortsatt stolta, men arbetar oförtrutet vidare med nya projekt som syftar till att minska energianvändningen och miljöpåverkan. Att bidra till minskad klimatpåverkan är den viktigaste miljöutmaningen vi har.

Stolta fullpoängare i GRESB

Att Gate:01 är ett extremt klimatsmart hus som levererar i världsklass inom miljö och hållbarhet är den främsta anledningen till att vår hyresvärd Mengus fått fem stjärnor – högsta möjliga betyg – enligt GRESB. GRESB är världens ledande benchmarkingverktyg för mätning och utvärdering av bolags hållbarhetsarbete inom ESG (Environmental, Social and Governance).

I och med utmärkelsen är Mengus en av få svenska fastighetsägare som har fått full pott enligt GRESB. Och de fem stjärnorna är ett tydligt bevis på bolagets ambitiösa och långsiktiga hållbarhetsarbete. Vi är stolta över att Gate:01, med alla sina smarta miljölösningar, har huvudrollen i Mengus toppbetyg. Och det sporrar oss att jobba ännu hårdare för vår planets framtid.

Bra grund

När man byggde Gate:01 bestämde man sig för att använda den stora den grundvattentäkt som ligger under huset. Den kallar på fackspråk för Akvifer, och kan nyttjas både för att kyla huset på sommaren och värma det på vintern. Och eftersom den formen av energilagring är väldigt effektiv har det inneburit att huset har låga koldioxidutsläpp jämfört med många andra uppvärmnings- och nedkylningsformer.